ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Προκαταβολές

  • Προκαταβολή 20% της συνολικής αξίας της κράτησης

Ακυρώσεις

  • Ακύρωση σε λιγότερες από 20 ημέρες πριν την άφιξη δεν επιστρέφεται η προκαταβολή
  • Ακύρωση περισσότερες από 20 ημέρες πριν την άφιξη επιστρέφεται η προκαταβολής